Norske Skogs utvikling

Les den relaterte artikkelen for å svare på spørsmålene. I tillegg må du bruke nettavisene for å være oppdatert på dagens situasjon.

1. Hva var bakgrunnen for ønsket om en papirfabrikk i Nord-Trøndelag?

2. Hvorfor kan vi si at manglende treforeldingsfabrikker i Trøndelag gikk ut over tømmerprisene på Østlandet?

3. Hva var begrunnelsen for at papirfabrikken skulle legges til Fiborgtangen i Skogn?

4. Hvorfor har det vært mye støy rundt Norske Skog de siste åra, og spesielt de første månedene i 2008?

5. Beskriv de forskjellige holdningene til styret og de nye aksjonærene. Hva mener investorene Spetalen, Stordalen og Gusevik kan gjøres i stedet for å legge ned papirmaskinenen?

5. Drøft hvorvidt Norske Skog har et samfunnsansvar, og om de går imot dette ansvaret når de legger ned fabrikker.

 

Relaterte artikler