Opptak ved Trondheim katedralskole

Selv om katedralskolen hadde utviklet seg til å bli en skole for overklassen, var det fortsatt friplasser ved skolen - noen av dem også med økonomisk støtte. Kildene som er relatert her er et svar fra skolen på brev om opptakelse fra 1882, og en oversikt over de som har søkt og fått friplasser ved skolen i 1876.

1. Les brevet om opptak ved skolen.
a) Hvorfor kan sønnen til lensmannen i Gildeskaal bli tatt opp i 3. klasse uten prøve?
b) Selv om Carl er tatt opp i katedralskolen, ser det likevel ikke ut til at det er plass til han. Hva blir han rådet til å gjøre i stedet?

2. Se på oversikten over søknaden om friplasser og stipender fra 1876.
a) Hvilke yrker er representert av foreldrene til de det blir søkt plass til?
b) Hvor mange er det foreslått at får hel friplass, og hva er argumentet for at de får friplassene?
c) Hva tror du det innebærer å få en halv friplass?
d) Og hva er argumentet for at de 7 som fikk halv friplass året før fortsatt skal få det dette skoleåret?

Kilder

Relaterte artikler