Prostitusjon før og nå

Hører til Seksualitet

1. Skriv om noen av forklaringene på årsaken til prostitusjon.
2. Hvorfor kan vi si at industrialiseringa kan være en medvirkende årsak til økt prostitusjon?
3. Hvorfor ble prostituerte i Trondheim undersøkt?
4. Hvorfor er det nå flere utenlandske prostituerte i Norge enn det har vært tidligere?
5. Drøft utsagnet: "Menn som kjøper sex tar bare konsekvensen av normale, mannlige behov."
6. Diskuter om samfunnet slår like hardt ned på den volden en prostituert er utsatt for enn den som rammer andre mennesker.
7. Drøft fordeler og ulemper ved det nye vedtaket om å forby kjøp av sex.
8. I dag vet vi at mange unge viser seg nakne på internett eller har sex i bytte mot tjenester eller kontantkort til mobilen. Hva mener du om dette? Kan det sammenliknes med å prostituere seg.? Er det bare jenter som gjør dette eller er det gutter også? Hva gjør det med unges selvtillit og bevissthet om sin egen kropp når man bytter til seg tjenester ved å bruke kroppen sin? Diskuter disse spørsmålene i små grupper i klassen.

Kilder