Rasehygiene

Hører til Hygiene

Les artiklene til høyre og svar på følgende spørsmål.

1. Hva menes med rasehygiene?
2. Hvordan ble rasehygieniske tiltak begrunnet?
3. Hvordan ble rasehygiene gjennomført og hvilke grupper mennesker ble utsatt for disse tiltakene?
4. Hva er ditt syn på rasehygiene?