Skolemat

Hører til Kosthold

1. Hva var årsaken til at man begynte med skolebespisning i 1880-årene?
2. Hvilken endring i skolebespisningen kom i 1920?
3. Hvordan var skolematen i Trondheim?
4. a) Hvordan er det på din skole - er det mulighet for å kjøpe mat i en kantine eller må dere ha med mat selv?
b) Pleier du å spise matpakke? Hva er mest vanlig at elevene spiser - boller og brus eller grovbrød og melk? Hva tror du er best?
c) Senest i mai 2007 kom det fram i en undersøkelse at felles bespisning av sunn mat i barneskolene førte til mer aktivitet og mindre mobbing i skolen. Hvorfor tror du resultatene var slik? Tror du det ville hjulpet på en ungdomsskole eller videregående skole?

Relaterte artikler