John Trenerys grav

Hører til Produksjonsbyen

Les artikkelen "Fabrikken ved Nidelven" og om John Trenerys grav ved Bakke kirke i "Fra Gamle bybro til Bakke kirke" (kulturminner) før du besvarer oppgavene.

1. John Trenerys gravmonument er ikke en gravstein, men et minnesmerke i støpejern. Hvorfor er dette materialet valgt?

2. Studerer en innskrften, vil en se at det ikke var bedriftsledelsen, men "takknemlige arbeidere" som reiste gravmælet. Hvordan kan dette tolkes?