Trøndelags strategiske betydning 1939-40

Les artikkelen Trøndelags strategiske betydning 1939-40 og svar på oppgaven under.

Ser du noen forskjeller og eventuelt likheter i henholdsvis Tysklands og de alliertes invasjonsplaner i Norge?

Kilder