Entreprenørenes dilemma

Hører til Arbeid

Les artikkelen Entreprenørenes dilemma - svik eller nødvendighet og svar på spørsmålet under.

Hvorfor tror du fylkesmann Cappelen og ordfører Skjånes handlet som de gjorde?