Økt Sysselsettning

Hører til Arbeid

Les artikkelen Økt sysselsetting og studer kildene som ligger ved. Svar på spørsmålene under.

1.Hvorfor kan vi si at tyskerarbeid var et nødvendig onde?
2.Studer utsagnet "mange nordmenn profiterte bevisst på den store byggeaktiviteten under krigen", hva forteller det?
3.Hvem ble straffet etter krigen og hvorfor?
4.Studer plakaten: "Arbeidsløsheten avskaffet".. Hvilke tanker gjør du deg om innholdet i den?

Kilder

Relaterte artikler