Johan Castberg

(1862-1926) Johan Castberg var norsk jurist og politiker og er kjent for å ha stått bak flere grunnleggende norske lover. Han var statsråd i to regjeringer ledet av Gunnar Knudsen - blant annet i Justisdepartementet og i Sosial-, handels-, industri- og fiskedepartementet. I 1913 fikk Castberg gjennomslag for å opprette et sosialdepartement. Castberg var spesielt kjent for "De Castbergske konsesjonslover" av 1909 om vannkraftutbyggingen, og "De Castbergske barnelover" av 1915 som blant annet slo fast barnets arverett etter faren og hans slekt.