NTNU Vitenskapsmuseet

Vitenskapsmuseet har natur- og kulturhistoriske utstillinger og arkeologiske utstillinger. Museet viser også byen i middelalderen, sørsamisk kultur og kirkekunst og kirkeinventar fram til ca. 1700. Den sørsamiske utstillingen består hovedsakelig av sørsamiske gjenstandar fra Midt-Norge, men der er også lule-samiske gjenstander.

Adresse: Erling Skakkes gate 47 7491 Trondheim
Hjemmeside: http://www.ntnu.no/vmuseet/
E-post: post@vm.ntnu.no
Eier av

Person