Kalle Sognnes

f.1945, professor ved NTNU, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. Han har skrevet i Trøndelags historie om bronsealderen. Tlf. 73592113. E-post: kalle.sognnes@vm.ntnu.no

Organisasjon