Gudbrand Grøt

Han er formann i Haltdalen historielag, og har vært det siden starten i 1986. Har skrevet en rekke artikler i aviser og tidsskrifter, bl.a. i "Oppunder fjellbandet".

Forfatter av

Operasjon Lapwing og sprengingen av Stormuren

Den største jernbanesabotasjen under krigen var i Haltdalen. Stormuren som var en del av Rørosbanen, er satt i stand som et minnesmerke, i Svølgja.

Bureising i Haltdalen - Høglia

Høglia er et av bureisingsbrukene i Aunegrenda i Haltdalen. Det var 42 fastboende i Aunegrenda i 1930. Gjennom bureisinga økte tallet til 93 i 1945. Dette bureisingsprosjektet hadde stor betydning for grenda og medførte altså en fordobling av innbyggertallet.

Bureising i Haltdalen - Tveråhaug

Tveråhaug er et av bureisingsbrukene i Aunegrenda i Haltdalen. Det var 42 fastboende i Aunegrenda i 1930. Gjennom bureisinga økte tallet til 93 i 1945. Dette bureisingsprosjektet hadde stor betydning for grenda og medførte altså en fordobling av innbyggertallet.

Eggen-slekta

"Eggen"-slekta borte fra Haltdalen - vokste seg stor i Amerika