1. Verdenskrig

Da verdenskrigen slo til for fullt i Europa hadde Norge opplevd sin beste materielle veksttid noensinne. Som nøytral nasjon prøvde Norge gjennom hele krigen å tviholde på nøytraliteten. Dette var noe som skulle vise seg å være vanskelig. Krigen skulle endre den oppgangstiden Norge var inne i. Konflikten førte til knapphet på varer og nedgangstider. Men det var også en tid for krigsspekulanter. Noen få tjente store penger på bl.a. skipsfarten. De krigførende trengte varer og Norge hadde en stor handelsflåte. Ubåtkrigen stoppet ikke spakulantene, og rundt 2000 norske sjøfolk mistet livet under krigen. Krigen førte også til oppblomstring av politiske bevegelser. Dette kommer klart frem i mange av avisartiklene som ligger som kilder.

Artikler (5) Vis nyeste Vis alle

De harde 1920-åra

I Norge var mellomkrigstiden en nedgangstid allerede fra 1920, dette i motsetning til mange andre land som først opplevde en alvorlig økonomisk og sosial krise fra slutten av 1920-tallet.

Spanskesyken

Spanskesyken var en verdensomspennende epidemi, en såkalt pandemi, som slo til i 1918. Sykdommen var en svært hard influensaepidemi og ble som alle influensaepidemier spredt ved dråpesmitte.

1. Verdenskrig i Trøndelag

Den første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. Norge var nøytral gjennom hele krigen, men den internasjonale konflikten preget landet på ulike måter. Også i Trøndelag merket man krigen.

Noen tjente stort på krigen

Under krigen var det en stadig etterspørsel etter skipstonnasje og visse typer varer. Dette førte til at bl.a. skipsredere, spekulanter og industrieiere tjente enorme summer mens milioner av menn kjempet i skyttergravene på øst- og vestfronten. I det nøytrale Norge skulle også vanlige folk merke krigen, i form av varemangel.

Skipsfarten under krigen

Den norske skipsfarten var en viktig aktør i handelen under krigen. Spesielt Storbritannia var avhengig av norsk handelstonnasje, og Norge måtte tåle hardt press fra begge parter i konflikten. Men det verste virkemidlet ble tatt i bruk i 1915, da tyske ubåter startet senkingen av skip som kom med forsyninger til Ententen.

Kilder(26)