Tuberkulose

Tæringen, den hvite pest, var forbundet med redsler og angst, med skam og skyld. Medisinalberetningene fra slutten av 1860-tallet forteller at sykdommen økte fram mot århundreskiftet. Den nådde en topp i 1900 og nærmere 7000 døde dette året på landsbasis. Etter 1900 sank dødeligheten gradvis i landsgjennomsnitt, men for Trøndelag sin del fortsatte dødstallene å stige helt til rundt 1906-1910. Tuberkulosen hadde en sosial tilknytning; den rammet hardest der fattigdom og nød rådet. I ettertid ser vi at sykdommen var den store institusjonsbyggeren. Ingen annen sykdom mobiliserte så stor innsats i sykdomsbekjempelsen. Dette gjaldt innenfor de fleste felt av helsevesenet: innen vitenskap, administrasjon, lovgivning, utbygging av helse- og utdanningsinstitusjoner, etablering av private og offentlige hjelpeorganisasjoner, folkeopplysning og forebyggende helsearbeid.

Artikler (4) Vis nyeste Vis alle

Tuberkulose

Tuberkulose er en sykdom som fra midten av 1800-tallet og fram til 1940-tallet var den store folkesykdommen i Norge. Sykdommen ble også kalt for den hvite pesten eller tæring, og hadde høy dødelighet.

Tuberkulose og spreiing

Tæring, eller tuberkulose, er ein alvorlig, smittsam sjukdom. Spreiingsmåten er dråpesmitte, der lungene vert angripne først. Tuberkelbasillen vart oppdaga i 1882.

Tuberkulosens helsepolitiske betydning

Nye sykdommer og epidemier, høy dødelighet og utbredt sykelighet har vært drivkrefter i utviklingen og oppbyggingen av et norsk helsevesen.

Tuberkulosens rolle innen kunst og kultur

Tuberkulosen har vært forbundet med fattigdom, nød og elendighet. Men sykdommen har også vært knyttet til oppfatninger om en forskjønnet og sjelfull død, og til store kunstneres sårbare sinn.

Kilder(19)