2. Verdenskrig

9. april 1940 ble Norge invadert av Tyskland. Okkupasjonsmakten satte demokratiet til side, og innførte nazistiske lover og domstoler. Nasjonal Samling ble det eneste lovlige politiske partiet. Norge ble dratt inn i en verdenskrig som ble kjempet uten tanker på menneskelige lidelser. Trøndelag var ett av de sentrale brohodene tyskerne ønsket å ta i første omgang. I Trøndelag var de viktigste målene Trondheim by og flyplassen på Værnes. Norsk og alliert motstand ble slått ned i løpet av mai 1940. Kampen fortsatte i Nord- Norge, men også der stilnet krigshandlingene utover vårparten. Det skulle gå fem år før landet igjen var fritt.