2. Verdenskrig

9. april 1940 ble Norge invadert av Tyskland. Okkupasjonsmakten satte demokratiet til side, og innførte nazistiske lover og domstoler. Nasjonal Samling ble det eneste lovlige politiske partiet. Norge ble dratt inn i en verdenskrig som ble kjempet uten tanker på menneskelige lidelser. Trøndelag var ett av de sentrale brohodene tyskerne ønsket å ta i første omgang. I Trøndelag var de viktigste målene Trondheim by og flyplassen på Værnes. Norsk og alliert motstand ble slått ned i løpet av mai 1940. Kampen fortsatte i Nord- Norge, men også der stilnet krigshandlingene utover vårparten. Det skulle gå fem år før landet igjen var fritt.

Veiledning

Jødenes skjebne

I Jødenes skjebne retter vi fokus på overgrepet og masseutryddelsen av jødene under andre verdenskrig. Folkemord er ikke noe som bare skjedde under andre verdenskrig, det skjedde også før krigen og det skjer i dag.

Dagligliv

Vi håper med temaet Dagligliv å kaste lys over hverdagen til befolkningen under krigen. For langt de fleste var nettopp dagligliv og rutine tross alt hovedinnholdet under fem års okkupasjon.

Arbeid for tyskerne

Under krigen var det en storstilt anleggsvirksomhet i Norge. Dette var et resultat av den tyske okkupasjonen, tyskerne trengte flyplasser, leirer, festningsverk osv. Til dette brukte de i stor grad norsk arbeidskraft. Disse nordmennene kom i en vanskelig stilling. På den ene siden hjalp de okkupasjonsmakten – altså fienden, på den andre siden trengte de penger for å fø familien.

Julius Paltiel - veiledning

Julius Paltiel var en av få jødiske ungdommer som overlevde opplevelsene i tyske konsentrasjonsleire. Han uttaler selv at det var flaks og tilfeldigheter som reddet ham. Kildene som er samlet om Julius Paltiel forteller om en vanlig trondheimsgutt som brått blir revet bort fra sine kjære og må leve flere år under umenneskelige forhold.

Cissi Klein

Cissi Klein har blitt et symbol ikke bare for det jødiske samfunnet i Trondheim, men også for mange andre. Hennes historie gir innfalsvinkler til jødeutryddelsen og krigshistorien. Dessuten er Cissi sin skjebne aktuell også i nåtiden, gjennom mediene minnes vi stadig om overgrep mot enkeltmennesker og menneskegrupper.

Jødenes skjebne

I Jødenes skjebne retter vi fokus på overgrepet og masseutryddelsen av jødene under andre verdenskrig. Folkemord er ikke noe som bare skjedde under andre verdenskrig, det skjedde også før krigen og det skjer i dag.

Dagligliv under andre verdenskrig

Vi håper med temaet Dagligliv å kaste lys over hverdagen til befolkningen under krigen. For langt de fleste var nettopp dagligliv og rutine tross alt hovedinnholdet under fem års okkupasjon.

Terror og forfølgelse

Dette temaet forteller den grusomme og ubarmhjertige delen av krigens hverdag. Selv om denne delen ikke berørte så mange mennesker direkte satt den dype og nesten uopprettelige spor i samfunnet etter krigen og helt frem til vår tid. Historien til de trønderske jødene formidles i et eget tema: Jødenes skjebne. Det er særlig Unntakstilstanden i 1942, Falstad fangeleir, foruten Henry Rinnan og hans sonderabteilung Lola som behandles i dette undertemaet. Gjennom bilder, oppslag, dokumenter, gjenstander, intervjuer og avisartikler får vi et innblikk i denne delen av krigen.