Dagligliv

Okkupasjonen hadde innvirkning på folks liv. Blant annet ble alle slags varer rasjonert, elevene ble fordrevet fra skolene og man mistet sin frihet til å si hva man ønsket.

Artikler (7) Vis nyeste Vis alle

Holdningskamp og motstand

Allerede tidlig under okkupasjonen ble det viktig å vise sin avsky for tyskerne og NS-folk. Den første sivile som ble arrestert for å vise ringeakt for tyskerne i Norge, var en snekker og tolvbarnsfar fra Strinda. Han spyttet foraktelig etter noen tyske soldater utenfor Britannia hotell i Trondheim.

Angiveri - Singsakertrikken 1941

Man måtte passe seg for hva man uttrykte under okkupasjonen. I befolkningen var det ører som registrerte hva man sa og som kanskje gikk videre med dette til NS eller tyskerne.

Fienden hadde lange ører

Under krigen kunne du risikere bøter og straff for det som i dag synes å være uskyldige handlinger.

Barn og ungdom

Tyskerne beslagla en rekke skolebygg i Trondheim og Strinda for å bruke dem som militærforlegninger allerede fra 9. april. Det gjaldt både barneskoler og realskoler og gymnas i Trondheim sentrum.

Krigsmat

Med knapphet på det meste lærte folk seg å tenke nytt. Enhver liten jordlapp ble sett på som en mulighet for nydyrking. Gressplener og parker ble spadd opp til potetåker.

Matvaresituasjonen

Det hersker mange myter om matvaresituasjonen under krigen. Det var knapphet på det meste, men noen hungersnød var det ikke i Norge.

Skolehverdagen under krigen

Allerede i løpet av de første dagene etter invasjonen i april 1940, ble de fleste skolene overtatt som militærforlegninger. Elever og lærere sto uten undervisningslokaler og skolemyndighetene måtte tenke nytt.

Kilder(67)