Emigrasjon

I dette undertemaet fokuserer vi på utvandringen fra Norge til Amerika. Legg merke til noen av kildene som er amerikabrev fra arkivene. Amerikabrevene er av de viktigste kildene vi har når det gjelder utvandringen og kan fortelle oss mye om hvordan forholdene var for de som tok den store sjansen å flytte fra familie og venner i gamlelandet.

Artikler (4) Vis nyeste Vis alle

Utvandringen til Amerika

I perioden 1836-1915 utvandret over 750 000 nordmenn til Amerika. Norge var det nordiske landet som hadde størst utvandring i forhold til folketallet. Hvorfor valgte så mange nordmenn å utvandre? Her skal vi se på noen årsaker.

Amerikabrev

De som utvandret til Amerika skrev ofte brev hjem om hvordan de hadde det i sitt nye hjemland. Disse brevene er viktige kilder som kan fortelle oss detaljer fra overfarten med båt, hva slag arbeid de fikk seg, hvordan de hadde fått seg jord å dyrke og om familieliv og båndene til gamlelandet.

Nasjonsbygging og utvandring

Under ordet fritt i Adresseavisen sto i 1991 følgende innlegg: «Endelig ser det ut til at Leiv Eiriksson kan komme til heder og verdighet i Trondheim. Riktignok ca. 1000 år etter at han seilte ut Trondheimsfjorden og fant Amerika. I min Snorre står følgende i avsnitt 86 i saga om Olav Trygveson: «Leiv, son hans Eirik Raude, som fyrst bygde Grønland, var denne sumaren kom in fraa Grønland til Norig. Han for til kong Olav og tok imot kristendomen og var um vetteren hjaa kong Olav.»

Utvandring i tal og takt

Naturlig befolkningsvekst og innanlands flytting var viktige faktorer, men det mest dramatiske på det demografiske området var trass alt den store utvandringa. I tida 1846-1930 sett under eitt drog over 80 000 menneske til oversjøiske område.

Kilder(41)