Epidemier fra 1700 til i dag

Under kriger på 1700-tallet med tetthet av folk og dårlig hygiene blomstret gjerne epidemiene opp. Men de epidemipregede infeksjonssykdommene knyttes også til 1800-tallets store folkeflyttinger, industrialiseringen og urbaniseringen. Sykdomsutviklingen var forbundet med de sosiale og økonomiske forholdene befolkningen levde under.