Etnisitet

Dette temaet tar for seg noen av de etniske gruppene som lever i Norge. Det er særlig lagt vekt på den sør-samiske befolkning og taterne. Undertemaet "Et flerkulturelt samfunn" ser på de nye etniske gruppene som har etablert seg i Norge siden 1970-tallet.

Veiledning

Veiledning taterne

Taterne har vært en utstøtte gruppe i samfunnet helt siden de første kom til Norge for flere hundre år siden. I dette temaet har vi spesielt tatt for oss konflikten mellom taterne og myndighetene. Det er bare noen tiår siden taterfamilier, voksne og barn ble internert i et forsøk på å integrere dem i det norske samfunnet. I dag kan man stille spørsmålet; Hvordan kunne dette skje i Norge?

Veiledning - Det flerkulturelle samfunn

Vi lever i et samfunn hvor mennesker fra ulike kulturer deltar, i større eller mindre grad. Nøkkelen til om dette "kulturelle felleskapet" skal lykkes er integrering og inkludering. Artilkene under dette temaet forsøker å belyse noen av de utfordringene vi som samfunn står ovenfor i møte med nye etniske grupper.