Handel

Om utviklingen av handelen i Trøndelag.

Artikler (15) Vis nyeste Vis alle

Bybegrepet

Hva skal til for at et sted skal kalles by? I dag ser vi at folkefattige kommuner med et lite kommunesenter blir byer. Har byen som begrep mistet sin funksjon?

Byen Namsos oppstår

I 1845 bodde det bare 23 mennesker på Bråholmen, ved utløpet av Namsen. Den 7. juni samme år vedtok Stortinget at det skulle bygges en by der, med navnet Namsos.

Storkjøpmennene

På 1600-tallet gikk Trondheim inn i en sterk økonomisk oppgang. Det byen denne tida først og fremst levde av, var handel. Slik var det også på 1700-tallet. De viktigeste varene det ble handlet med, var tømmer og trelast, sild og tørrfisk samt kobber-malm fra gruvene i landsdelen.

Hans Nissen-gården, en kjøpmannsgård rundt år 1800

Den 5. august 1727 ble det født en liten gutt i Trondheim. Han ble døpt Hans etter sin danske bestefar. Moren til Hans, Johanne Christine Lind, tilhørte en fin handels- og håndverkerfamilie i Trondheim, men guttens far hadde nettopp flyttet til byen. Sammen med broren sin hadde han reist fra Fredericia i Danmark, langt nordover til en fremmed by for å bli kjøpmann.

Lisensfarten

Fra august 1809 forbød Fredrik 6. kaperfart. Dermed åpnet det seg nye muligheter, når det gjaldt handel med varer og tjenester. I Europa raste krigen, og det var behov for varer og tjenester.

1800-tallsbyen

Handelsnæringene stod hele tiden temmelig sterkt i Trondheim, og et godt stykke inn på 1800-tallet var byens handelsmenn fortsatt beskjeftiget med å selge råvarer som trelast, malm og fisk. Etter hvert snudde det hele slik at byen ble en fordelingssentral for industrivarer som kom utenfra.

Byer og ladesteder

Landsdelens eneste større bysamfunn, ja noen vil si eneste virkelige by, Trondheim, fungerte først og fremst som sentralsted for et stort omland som levde av landbruk. Trondheim, og i en viss grad også Namsos, var utskipingshavner for råvarer som for eksempel trelast, papirmasse og fisk produsert i omlandet.

Byfolk

I overgangen til 1800-tallet var det fremdeles bare Trondheim som hadde status som by i Trøndelag. Ennå i 1801 var det under ni prosent av befolkningen i Trøndelag som bodde her. Men de som bodde i denne byen hadde en spesiell status: De hadde særegne rettigheter når det gjaldt å drive handel og håndverk.

Et Nordens Hamburg

Akkurat som Hamburg var Østersjøens og Skandinavias kommersielle sentrum, slik skulle Trondheim bli midtpunktet for handelen i det nordenfjeldske Norge og deler av Jemtland. Slik så byens ledende menn på byens fremtid omkring 1880.

Frå martna til tur på butikken

Dei årlig tilbakevendande marknadane hadde vore viktige treffpunkt. Dei nye vilkåra for handelen gjorde at dei gamle marknadsplassane meir eller mindre hadde utspela si rolle.

Handelen øker - og reguleres

Thomas Hammond innvandret til Trondheim fra England på 1650-tallet. I 1655/56 var han en av de fremmede kjøpmenn som ble bøtelagt for å ha blitt igjen i byen om vinteren etter at de utenlandske skipene hadd reist, i strid med byprivilegiene.

Landhandelens oppkomst

I 1846 søkte Elling Iversen Windahl om å få opprette butikk i Oppdal. Fra før hadde fjellbygda to landhandlere. Windahl ville åpne sin handelsbod to-tre mil fra de andre, men fikk avslag. Bygda trengte ikke flere butikker, mente formannskapet.

Skipsfarten og byens handel

«Skibe fra Trondhjem maa nærmest regnes som Klenodier.» Slik klaget Dagsposten i oktober 1895. Da var Trondheim sunket ned til 23. plass i rekken av norske sjøfartsbyer. Trondheim sto helt utenfor norsk skipsfarts mektige ekspansjon i fraktfarten mellom fremmede havner.

Sukkerhuset

Sukkerhuset ble bygget i 1750 med det formål å rafinere sukker. Bygningens fasade fremstår som uforandret siden oppførelsen. Hvordan Tordskjold var forbundet med import av sukker til Trondheim kan man lese om i denne artikkelen.

Trondheim og verden på 1700-tallet

Pilegrimsbyen langt mot nord, som erkebiskopen hadde forlatt i 1537, ble slik sett på 1600- og 1700-tallet de store mulighetenes by. Tømmer, fisk og malm hadde landsdelen mye av, og folk i resten av Europa trengte dette sårt.

Kilder(27)