Historisk metode

Historisk metode kan defineres som hvilke framgangsmåter historikere bruker til å finne kunnskap om fortiden. Da er historien både en fortidig virkelighet og forholdet mellom levninger fra fortiden (kildene) og historikeren, og den måten hun tilnærmer seg kildene på.

Artikler (3) Vis nyeste Vis alle

Kvalitativ metode

Når man vil finne ut om noe fantes, hva det var og hva det betydde bruker man kvalitativ metode eller teknikk. Det historikeren gjør, er å forsøke å tolke mening, derfor går de dypt inn i et tema eller emne, altså en dybdestudie.

Kvantitativ metode

Når man arbeider med historiefagets konstruktive sider, er det å analysere og finne sammenhenger viktig. Derfor benytter man metoder for å sammenstille informasjon og definere trekk ved utviklingen. Noen ganger gjøres dette ved hjelp av tall og statistikk. Målet er da å finne grunnlinjer og synliggjøre sammenhenger eller synteser.

Metode innebærer å velge

Forskning innebærer at man må ta valg. Historikeren Knut Kjeldstadli mener at minst sju ulike valg må ligge til grunn før vi kan begynne på selve forskningen.

Kilder(0)