Jordbruket før 1850

Dette undertemaet ser på situasjonen i det trønderske jordbruket før det store hamskiftet. Et av spørsmålene vi vil ta for oss her er hvorvidt perioden før 1850 var preget av stillstand, eller om det også før hamskiftet var endringer i jordbruket.