Kald krig

En kort oversikt over de mest sentrale hendelsen i den kalde krigen, og betydningene for norsk utenrikspolitikk i denne perioden.

Artikler (3) Vis nyeste Vis alle

Den kalde krigen - de første åra

I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 1945 til 1991. Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte på den ene siden, og USA og deres allierte på den andre siden. Vi sier gjerne at dette var en ideologisk konflikt mellom øst og vest; mellom kommunisme og kapitalisme.

Den kalde krigen sprer seg

På 1950-tallet ble den kalde krigen global. Kriser og kriger som Koreakrigen, Vietnamkrigen og Cubakrisa, satte sitt preg på det internasjonale samfunnet under den kalde krigen. Flere av krisene var så alvorlige at folk fryktet utbruddet av en tredje verdenskrig. I denne artikkelen skal vi se på de tre eksemplene nevnt ovenfor.

Norge og den kalde krigen

Etter 2. verdenskrig var norsk utenrikspolitikk preget av det internasjonale klimaet som den kalde krigen skapte. Landets beliggenhet som naboland til Sovjetunionen var også viktig. Norge beveget seg i denne tiden fra brubyggingspolitikk til medlemskap i NATO med allierte våpen og øvelser på norsk jord.

Kilder(23)