Krigshandlinger og motstand

Trøndelag var dårlig forberedt den 9. april 1940. Tyskerne hadde en forholdsvis lett oppgave med å nedkjempe de norske styrkene. Allierte tropper kom til unnsetning i midten av april, men de trakk seg ut når krigen spredte seg til Vest-Europa. Som den siste kampavdeling i Sør-Norge overga soldatene på Hegra festning seg i begynnelsen av mai 1940. Dermed var den norske militære motstanden stilnet. Men utover høsten 1940 våknet motstandsviljen igjen hos trønderne.

Artikler (9) Vis nyeste Vis alle

Bombingen av Namsos og Steinkjer

Norge var stort sett forskånet fra den intense bombingen Europa og Sovjetunionen var utsatt for under Andre verdenskrig. Men i krigens første fase opplevde man dens gru også i Trøndelag når bombeflyene slapp sin last over Namsos og Steinkjer.

Terror

Vanlige tyske soldater opptrådte svært disiplinert i Norge. Nordmenn skulle behandles som ”venner” og vinnes for Tyskland og nazismen. Men etter det tyske angrepet på Sovjetsamveldet sommeren 1941 ble denne politikken lagt om: nå gjaldt det å skremme nordmennene til lydighet mot okkupasjonsmakten ved hjelp av terror.

Hegra Festning

Etter unionsoppløsningen i 1905, opprettet Norge og Sverige en nøytral sone på begge sider av grensen. De norske befestningene som lå innenfor denne sonen måtte fjernes. Forholdet til Sverige var fortsatt spent, og i samråd med forsvarsledelsen bestemte regjeringen at det var behov for en befestet forsvarslinje tilbaketrukket fra grensen og den nøytrale sonen.

Gjevsjøen og operasjon Woodlark

Den 5. mai 1945 gjekk det av eit fatalt skot på fjellgarden Gjevsjøen. Han som budde på garden fekk ei kule i magen og raskt etterpå vart fem tyske soldatar skotne.

Trøndelag uten Milorg?

Med den militære styrkeoppbygginga gikk det dårligere i Trøndelag. Gang på gang ble forsøk på å bygge opp motstandsstyrker slått ned og fulgt av fengslinger og henrettelser.

Tyskerne svekkes - trøndersk motstand styrkes

Internasjonalt sto krigen foran et vendepunkt vinteren 1942-43, med de store tyske nederlagene ved El Alamein i Nord-Afrika, og ved Stalingrad i Russland. Fra 1943 var tyskerne for første gang på defensiven i verdenskrigen.

Fra spontan til organisert motstand

Etter lammelsen fra det militære nederlaget, riksrådsforhandlingene og overgangen til nazistyret sommeren og høsten 1940 våknet motstandsviljen også hos trønderne. Den rettet seg dels mot okkupasjonsmakten, men etter Terbovens tale 25. september 1940 i stigende grad mot Nasjonal Samling.

Operasjon Lapwing og sprengingen av Stormuren

Den største jernbanesabotasjen under krigen var i Haltdalen. Stormuren som var en del av Rørosbanen, er satt i stand som et minnesmerke, i Svølgja.

Turbulente Trøndelag

Året 1942 var fylt av tilbakeslag for motstandsarbeidet som spredte uhygge over hele landsdelen. Aksjonen mot jødene i Norge ble faktisk innledet i Trøndelag alt i 1941 i og med beslagleggelsen av synagogen i april og konfiskeringen av jødiske eiendommer og forretninger om høsten.

Kilder(80)