Levekår i dag

Om levekår i dagens Norge. Her vil vi ta for oss levekår mer generelt og se på forskjellige gruppers levekår i Norge.

Artikler (6) Vis nyeste Vis alle

Levekår i dagens Norge

FNs utviklingsprogram (UNDP) har flere ganger det siste tiåret rangert Norge som verdens beste land å leve i. I denne artikkelen skal vi ta for oss noen av de faktorene som gjør at Norge kommer såpass høyt opp på listene, og se litt på hva som ligger bak tallene.

Barns levekår

23 % av befolkningen er barn og unge under 18 år. Hvordan er levekårene for barn i Norge? Når vi skal svare på det, må vi se på både de fysiske forholdene som boforhold, men også andre forhold, som tid med foreldre, og følelsene barna har hvis foreldrene skiller lag.

Levekår for innvandrere

Innvandrergrupper har gjerne andre levekår enn etnisk norske i Norge. Det er også forskjeller mellom innvandrerne når det gjelder hva slags levekår de har. Nylig er det gjennomført en levekårsundersøkelse blant innvandrere for å avdekke forskjeller med befolkningen sett under ett, og eventuelle endringer siden den forrige levekårsundersøkelsen for innvandrere i 1996.

Opplevd diskriminering blant innvandrere

I artikkelen om levekår for innvandrere er spørsmålet om diskriminering bevisst utelatt, da dette er et så viktig, men samtidig vanskelig spørsmål at vi har valgt å konsentrere oss om dette i en egen artikkel.

Internasjonal ungdomsdag, 12. august

Den 12. august er FNs internasjonale ungdomsdag, en dag som markeres over hele verden. Dagen ble markert første gang i 2000.

Unge med innvandrerbakgrunn

Når vi skal undersøke levekår blant innvandrerungdom ser vi på de samme områdene som når vi undersøker levekår blant andre unge og voksne: familieforhold, utdanning og arbeid, boforhold osv. Men i tillegg ser man også på områder som norskkunnskaper, venner med norsk bakgrunn og opplevelse av diskriminering.

Kilder(16)