Levekår i dag

Om levekår i dagens Norge. Her vil vi ta for oss levekår mer generelt og se på forskjellige gruppers levekår i Norge.