Levekår i dag

Om levekår i dagens Norge. Her vil vi ta for oss levekår mer generelt og se på forskjellige gruppers levekår i Norge.

Veiledning

Levekårsundersøkelsen blant innvandrere

Artikkelen Levekår for innvandrere er basert på resultatene fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere fra 2005/2006, publisert av Statistisk sentralbyrå i 2008. Her skal vi forklare litt hva som er bakgrunnen for å ha en slik undersøkelse, og om hvem som blir spurt.

Levekår i dag

Når vi skal jobbe med levekår, er det viktig å se at det forskjellige faktorer som gjør seg gjeldende i forhold til hvilke gruppers levekår vi studerer.