Lovbrudd og straff

Helt siden menneskene organiserte seg i samfunn har det eksistert en viss samfunnsjustis. Det var enkelte handlinger man ikke kunne gjøre ustraffet, enten det stred mot religionen, var overgrep mot andre mennesker, eller overgrep mot staten. Straffemetodene har endret seg gjennom historien, fra fysisk avstraffelse til oppbevaring.