Lovbrudd og straff

Helt siden menneskene organiserte seg i samfunn har det eksistert en viss samfunnsjustis. Det var enkelte handlinger man ikke kunne gjøre ustraffet, enten det stred mot religionen, var overgrep mot andre mennesker, eller overgrep mot staten. Straffemetodene har endret seg gjennom historien, fra fysisk avstraffelse til oppbevaring.

Veiledning

Tukthusfangen Nils - veiledning lærer

Nils satt flere år i Trondheim Tukthus før han ble overflyttet til videre soning i Kristiania. Brevene som ligger i fengselsarkivet etter Logje er et spennende tidsbilde for hvordan livet kunne arte seg i begynnelsen på 1900-tallet. Ute i Europa raste etter hvert verdenskrigen, og spanskesyken og tuberkulosen herjet i Norge.