Modernisering av jordbruket etter 1945

Perioden med modernisering av jordbruket etter 1945, blir ofte kalt det andre hamskiftet er. Nå blir hestemekaniseringa avløst av traktormekanisering, og vi får et stadig mer spesialisert jordbruk.