Nasjonal Samling

Nasjonal samling ble stiftet i 1933, det ble oppløst i 1945. Partiet hadde en nasjonalsosialistisk ideologi som blant annet var rasistisk og anti-demokratisk. Det var eneste lovlige parti under okkupasjonsårene.

Artikler (5) Vis nyeste Vis alle

Nasjonal Samling og unntakstilstanden

Under unntakstilstanden fikk Nasjonal Samlings fylkesfører Henrik Rogstad utvidede fullmakter over den sivile administrasjonen i distriktet, dette skulle få store følger.

Etableringen av Det Tredje Rike

Adolf Hitler, formann i nazipartiet NSDAP, ble 30. januar 1933 utnevnt til tysk Rikskansler. Han etablerte raskt et autoritært regime som fratok befolkningen en rekke grunnleggende borgerrettigheter.

Nasjonal Samling

Nasjonal Samling (NS) var et politisk parti stiftet i 1933 av Vidkun Quisling. Den 25.09.1940 gjorde den tyske okkupasjonsmakten NS til Norges eneste lovlige parti. Gjennom fem krigsår forsøkte partiet å ”nyordne” den norske samfunn i tråd med sin ideologi.

Nasjonal Samling og Stiklestadstevnene

Vidkun Quisling og Nasjonal Samling (NS) var svært opptatt av norsk historie, de brukte symboler hentet fra sagatidens mytologi og fra Snorre i sin propaganda. Dette var noe som også satte sitt preg på de såkalte riksmøtene som ble arrangert i perioden 1934-1944.

Nazifisering

I løpet av de aller første dagene av okkupasjonen tok tyskerne kontroll over aviser og kringkasting, kino og teater ved hjelp av sensur. Medlemmer av Nasjonal Samling hjalp dem etter hvert med det.

Kilder(40)