Produksjonsbyen

I tiden fra 1850 og fram til 1900 ble det moderne Trondheim skapt slik vi kjenner det i dag. På denne tiden holdt det gamle selvbergingssamfunnet på å ta slutt, og det påvirket byen sterkt. Tidligere ble mat, klær, tekstiler og andre ting laget i hjemmene, men etter hvert forsvant mer og mer av slik hjemmeproduksjon. Dette undertemaet skal ta for seg industrialiseringa i Trondheim, og fokusere på enkelte fabrikker og verksteder som kom fra slutten av 1800-tallet.

Artikler (10) Vis nyeste Vis alle

Industrialisering som et vindu mot verden

I tillegg til nasjonsbygging og utvandring som et vindu mot verden viser industrioppbygginga i Trondheim på 1800-tallet at Trondheim tar i bruk den gamle vegen mot vest for å skaffe seg ekspertise til industrialisering.

Produksjonsbyen Trondheim

Fra midten av 1800-tallet ble byen dratt inn i den moderne verden. En verden med dampskip, jernbane, telegraf, industri og omfattende kjøp og salg av varer og tjenester. Næringslivet i byen forandret seg også. En ny type kjøpmenn overtok mer og mer. Mange av dem var innflyttere fra distriktene og de holdt til i Strandgaten (Olav Tryggvasonsgate).

Fabrikken ved Nidelven

Stedet der fabrikken ble bygd, hadde lange håndverkstradisjoner. Under Napoleonskrigene skal det ha vært fire små skipsverft ovenfor bybrua, men i 1818 fantes bare ett: Øvre Trondhjems skibsverft.

Trondhjems Mekaniske Verksted

Trondhjems Mekaniske Verksted, TMV, ble etablert som en sammenslåing av Trolla Brug og Fabrikken ved Nidelven, i 1871, men historien strekker seg tilbake til 1843 da Fabrikken ved Nidelven ble grunnlagt. Det ble drevet virksomhet ved TMV fram til 1986, da verkstedet var eid av Aker Engineering. I dag er det butikksenter, utesteder og leiligheter på den gamle Dokktomta hvor det ble bygget båter i nesten 100 år.

Skipsbygging i Trondheim - et tilbakeblikk

Historien om skipsbyggingen i Trondheim er en historie om vekst og fall gjennom 140 år fra Fabrikken ved Nidelven ble grunnlagt i 1843 til TMV ble nedlagt i 1983. Den første halvdelen av perioden er veksttida.

Trondhjems Mekaniske Verksted og TMV-tomta

I 1880-åra var det mye diskusjon blant TMVs aksjeeierne om hva bedriften skulle produsere. Skulle man holde på den gamle allsidigheten, eller burde bedriften spesialisere seg på en bestemt produksjon?

Klem, Hansen & Co. - en suksessrik eksportbedrift

Hvis du går langs Erling Skakkes gate på Kalvskinnet i retning Ila vil du passere Vitenskapsmuseet - en stor gul murbygning. På samme siden av gata, men i neste kvartal lå det en garverifabrikk tidligere. Fra den beskjedne begynnelsen i 1852 tok det ikke lang tid før Klem, Hansen & Co. ble en stor bedrift.

Fra depresjon til ekspansjon

Mens der jevnlig har været Meddelelser om Fabrikkers Grundlæggelse fra Kristiania, Bergen og Stavanger, har vi her til Dato spillet Tilskuerens Rolle … Man spør uvilkaarlig: Har Trondhjem ingen Kapital længer eller hvor bliver det af vore Kapitalister?

Farvel til industrien?

Det var mange tradisjonsrike bedrifter som fekk problem i Trøndelag frå midt på 1970-talet og utetter. Å tale om ei total avindustrialisering blir likevel feil. Grunnmønsteret er ikkje berre nasjonalt, men internasjonalt. Snunaden kom først i Trondheim, og det var også der nedgangen var relativt sterkast.

Energikilder

Den sterke industrialiseringen i Vest-Europa på 1800-tallet handlet ikke bare om teknikk og maskiner. Det handlet også om et gryende moderne forbrukerhushold og om nye forbruksmønster.

Kilder(51)