Religion og tradisjon

Religion er uttrykk for at menneskene gjennom alle tider har vært opptatt av hvor vi kommer fra, meningen med livene vi lever og hva som skjer når vi dør. De ulike religioner gir svar på disse spørsmålene. Tradisjonelt og historisk har vi som lever i norge vært knyttet til kristendommen. Dens tradisjoner er blitt en viktig del av vår identitet. Dåp og begravelse er sterke tradisjoner, som bidrar til å sette livet i perspektiv. For mange er også ekteskapsinngåelsen en viktig tradisjonsbærer.

Artikler (11) Vis nyeste Vis alle

Overgangsritualer i Den Norske kirken

Et overgangsritual markerer en endret sosial status for et menneske. De viktigste overgangsritualene er, ved fødsel, navngiving (dåp), fra barn til voksen (konfirmasjon), fra ugift til gift (giftermål) og ved dødsfall (begravelse). Disse ritualene finnes i alle kulturer og religioner, og de har stor oppslutning i samfunnet og i familien.

Påske

Påsken er den viktigste av de kristne høytider, den markerer Jesu død og oppstandelse. Ordet påske kommer av den jødiske høytiden pesach, som markerer jødenes flukt fra fangenskapet i Egypt.

Julen

Julen er en av våre største og viktigste høytider. Den feires for å markere at Jesus ble født i en stall i Betlehem for over 2000 år siden. Jul kommer av det gammelnorske ordet jólablot, den nordiske midtvintersfesten som markerte vintersolverv. Men hvordan feiret man jul for 100 år siden?

Sankthansaften

Sankthansaften feires den 23. juni. Navnet kommer av at høytiden som markeres, er knyttet til døperen Johannes fødsel.

Human-Etisk forbund

Human-Etisk Forbund er et alternativt livssynssamfunn. Forbundet har over 70 000 medlemmer (2008), og er det største tros- og livssynssamfunn i Norge utenfor Den norske kirke. Human-Etisk Forbund er uten forestillinger om guder eller andre overnaturlige makter, men de respekterer andre menneskers livssynsvalg og viser tolleranse for innholdet i deres livssyn.

Høymiddelalderbyen

Til tross for stor ufred i Norge på 1100- og 1200-tallet fortsatte byen ved Nidelvens utløp å vokse. Den kanskje viktigste drivkraften bak denne veksten var Olavslegenden og Helgenkongen.

Islam

Tradisjonelt har kristendommen hatt en dominerende plass i det norske samfunnet. Gjennom en økende innvandring av mennesker med islamsk tro har islam også fått en sterkere stilling i det norske samfunnet.

Missale Nidrosiense - middelalderboka i Oppdal kirke

På loftet i Oppdal prestegard, under støvete stabler av gamle misjonsblad, departementale rundskriv og fillete bøker, lå det en skatt: et godt bevart eksemplar av "Missale Nidrosiense" - Norges første trykte bok, fra 1519. Brun og uanselig utenpå, men innvendig et historisk og kirkelig dokument i elitedivisjonen.

Nidaros – Nordens Jerusalem

Nidaros var det viktigste pilegrimsmålet i Skandinavia fra 1030-tallet og gjennom hele middelalderen. Olavskulten var med på å gjøre Nidaros til et tyngdepunkt for kristendommen i det nordlige Europa.

Nidarosdomen

Nidarosdomen er bygd som gravkirke over Olav den hellige.

Pinsen – den ukjente høytiden

Pinsen feires 50 dager etter påske. Under pinsehøytiden markeres det at Den Hellige Ånd viste seg for apostlene. De første kristne menighetene har også sitt utspring i pinsebegivenheten.

Kilder(61)