Romanifolket/Taterne

Romanifolket/taterne i Norge har gjennom historien opplevd et brutalt møte med myndigheter og kirken, det samme har sigøynerne og romfolket. De tilhørte en reisende kultur som helt siden middelalderen ble sett på som en trussel mot det etablerte og ordnede samfunn. Først i løpet av det siste tiåret har vi opplevd en aksept og inkludering av de reisende. Men det vi ikke må glemme er hvordan taterne er behandlet i vår egen tid. Barn ble tatt fra sine foreldre, voksne ble internert, de ble stemplet som åndsvake og flere ble sterilisert eller kastrert uten at de fikk vite det. Dette var handlinger som ble gjort med "Norsk misjon blant hjemløses" velsignelse. Når man vet at dette holdt på til 1980-tallet virker det ekstra problematisk, vi vil jo gjerne tro at Norge er humanismens og frihetens hjemland!