Samliv

Samliv er det når to personer lever i felleskap. De tre hovedformene for samliv er ekteskap, samboerskap og partnerskap. I dette temaet skal vi se på ulike former for samliv, hva innebar samlivet i tidligere tider i forhold til i dag og hva skjedde om man hadde seksuelt samkvem før ekteskap.

Artikler (6) Vis nyeste Vis alle

Overgangsritualer i Den Norske kirken

Et overgangsritual markerer en endret sosial status for et menneske. De viktigste overgangsritualene er, ved fødsel, navngiving (dåp), fra barn til voksen (konfirmasjon), fra ugift til gift (giftermål) og ved dødsfall (begravelse). Disse ritualene finnes i alle kulturer og religioner, og de har stor oppslutning i samfunnet og i familien.

Samboer eller eneboer

I Norge ved begynnelsen av 2000-tallet levde hver tredje eller fjerde kvinne i aldersgruppen 20-29 år i samboerforhold, og ikke i ekteskap. Tidligere godtok ikke kirken at man bodde sammen uten å være gift. Mellom 1842 og 1972 var det forbudt ved lov å leve i samboerskap. Men det er ikke bare samlivsformene som har endret seg, men også om vi velger å leve sammen eller alene.

Ny ekteskapslov i Norge

11. juni 2008 ble det fattet et historisk vedtak i Stortinget, da flertallet av representantene i Odelstinget stemte for ny ekteskapslov. Vedtaket ble basert på forslaget til felles ekteskapslov som ble lagt fram av regjeringen i mars samme år, hvor heterofile og homofile blir likestilt. Norge er dermed det sjette landet i verden som innfører kjønnsnøytral ekteskapslov.

Homofili

Helt frem til 1972 var seksuell samhandling mellom menn forbudt i følge norsk lov. Norsk Psykiatrisk forening forklarte homofili som en mental diagnose frem til 1977. Men etter dette har forandringene vært store. Norge er i dag ett av de landene i verden som har gått lengst i forhold til å lovbeskytte homofiles rettigheter.

I eldre tid var husholdet ramme om familie og arbeid

De fleste mennesker levde innenfor rammene av et hushold. Kjernen i husholdet var vanligvis et gift par, med flere eller færre barn. Til husholdet var det knyttet gårdsdrenger og tjenestetauser – flere eller færre ettersom gården kunne bære det. Enslige personer eller ektepar uten eget bruk eller plass kunne leie seg inn på en gård, som innerster. Kårfolk kunne være tettere eller løsere knyttet til husholdet. På mange gårder finner vi fosterbarn.

Samleie mellom ugifte - de vanligste sedelighetssakene

Vanlig leiermål - samleie mellom ugifte personer - var det vanligste av sedelighetsbruddene. Straffen var offentlig skrifte og bøter. Skammen ved det offentlige skriftemålet var stor.

Kilder(12)