Seksualitet

Seksualitet angår alle mennesker! Det handler ikke bare om flørting, debutalder, sex og partnerskap, men om hvordan mennesker før og nå har forholdt seg til spørsmål som seksuell omgang, barnetall eller kjønnsykdommer. Holdninger til prevensjon, abort og homofili har endret seg over tid. Bruk av prevensjon gjør at kvinner i dag får betydelig færre barn enn for 100-år siden, det bidrar til at kvinner er friskere og at de lever lengre. Holdninger til seksualitet er endret når man ser på det over tid. Sekualitet oppfattes som naturlig, men endringene får stor betydning for vår egen seksualitet.

Artikler (10) Vis nyeste Vis alle

Katti Anker Møller

Katti Anker Møller (1868-1945) var en av de fremste forkjemperne for kvinners rettigheter på begynnelsen av 1900-tallet. Hun engasjerte seg sterkt i ugifte mødres og uekte barns stilling.

Abortloven

I 1978 fikk Norge lov om selvbestemt abort. Norske kvinner kan altså selv bestemme om de vil avslutte svangerskapet eller ikke, så lenge det er innenfor 12. uke i svangerskapet. Før 1978 gjaldt loven fra 1964 som sa at kvinner som ønsket det, måtte søke en nemnd bestående av to leger om å få lov til å ta abort.

Kjønnssykdommer i et historisk perspektiv

Det har alltid vært sykdommer som overføres gjennom seksuell kontakt, men hvilke sykdommer som har vært mest vanlig, og tiltakene mot dem har endret seg over tid. I 1910 raste det en debatt i Norge om at alle skulle framvise en legeattest som sa at de ikke hadde en kjønnssykdom før de kunne gifte seg.

Sundhetslære for unge kvinner

1900-tallet startet med friske debatter om kropp, kjønn og seksualitet. Da Katti Anker Møller tok initiativ til at det skulle utlyses en konkurranse om beste bok i "Sundhetslære for unge kvinner" i 1910, var dette kontroversielt. Men debatt ble det, både om hva ungdommer skulle lære, og ikke minst hvilken moral de skulle leve etter. Kondomer og spiraler var på denne tiden mulig å få tak i, selv om mange tok sterk avstand fra prevensjonsmidler.

Prevensjon

Fra midten av 1960-tallet, gikk fødselstallene ned i hele den vestlige verden. Årsaken til dette var bruken av de nye prevensjonsmidlene; p-pillen og spiralen. Den nye prevensjonsteknologien satte nå foreldre i stand til å avgrense barnetallet bedre enn før.

Verdens AIDS-dag 1. desember

1. desember er Verdens AIDS-dag, en dag for å sette spesielt fokus på de store problemene når det gjelder hiv og aids, og vise solidaritet med de som er rammet av sykdommen og deres pårørende.

Prostitusjon

Prostitusjon er kjent som verdens eldste yrke, og det er nok svært nære sannheten hvis man sier at det har eksistert til alle tider. Prostitusjon har hele tiden vært gjenstand for både debatt og moralsk forkastelse. Problemene relatert til kjøp og salg av sex er komplekse. Senest i 2007 har det vært diskutert om man skal forby kjøp av sex i Norge. Historisk sett fikk man i Norge en økning i antall prostituerte med byutviklingen som kom i forbindelse med industrialiseringen på 1800-tallet. Det samme gjaldt Trondheim.

Homofili

Helt frem til 1972 var seksuell samhandling mellom menn forbudt i følge norsk lov. Norsk Psykiatrisk forening forklarte homofili som en mental diagnose frem til 1977. Men etter dette har forandringene vært store. Norge er i dag ett av de landene i verden som har gått lengst i forhold til å lovbeskytte homofiles rettigheter.

Ungdom bytter sex mot gaver

I en artikkel på nrk.no, publisert den 26. november 2008, kan vi lese at en dansk undersøkelse har funnet at 1 av 10 unge jenter synes det er greit å ta imot penger og gaver som hamburgere i bytte mot sex.

Radesyke og nye sykehus

Radesyken var en uklar sykdom som oftest angrep kjønnsorganene. Den smittsomme sykdommen ble et springbrett for å etablere sykehus som en institusjon. Sykehusene eller hospitalene hadde tidligere oppbevart mennesker som ikke kunne klare seg, nå skulle de helbrede og tilbakeføre pasienten til samfunnet.

Kilder(20)