Skogbruk og fiske

Temaet tar for seg moderniseringen av primærnæringene skogbruk og fiske. Dette er to næringer som har hatt en stor utvikling på 1900-tallet. Først og fremst gjelder dette nye redskaper og en effektivisering som har gjort at behovet for arbeidskraft har minket. Men det er også snakk om retningsendring innen næringen, spesielt de siste 30 åra.

Veiledning

Modernisering av primærnæringene

Moderniseringen av primærnæringene er her delt opp i to undertemaer: Hamskiftet og Skogbruk og fiske. Det er to temaer som er vidstrakte og som også har nær sammenheng med andre temaer som Industrialisering, Urbanisering og Befolkning.