Støren

Støren er et sted hvor to dalfører møttes, hvor ferdselårer har gått gjennom hundrevis av år. Fra 1860-tallet utviklet det seg til å bli et kommunikasjons og transportknutepunkt. Det var byggingen av Størenbanen, Rørosbanen og Dovrebanen som skulle sette sitt preg på tettstedet.

Artikler (3) Vis nyeste Vis alle

Støren og jernbanen

Under planleggingen av et jernbanespor fra Trondheim og sørover ble Støren en naturlig endestasjon, stedet der to dalfører og transportveier møtes. Jernbanen skulle få avgjørende betydning for utviklingen av stedet.

Gamp og damp

I 1807 kjørte den tyske geologen Leopold von Buch i en firhjulet vogn fra Trondheim til Steinkjer. Lenger nord kom han ikke. På tilbaketuren satt kusken bare i vognen to ganger, på Steinkjer og etter at hestene ble spent fra i Trondheim. Selv mente von Buch at det ville ta femti år før nestemann prøvde seg.

Bil, båt og bane skaper nye tettsteder

Dersom vi sammenligner hvor mange som bodde i spredt bebygde strøk i Trøndelag med gjennomsnittet ellers i landet, finner vi at andelen i Trøndelag var noe høyere. Folketilveksten fant i første rekke sted i Trondheim by og i forstedene til byene og i de eldre og nye tettstedene.

Kilder(17)