Strategisk betydning

Både de allierte og tyskerne hadde strategiske tanker og planer for Trøndelag både før og under krigen. Sammen med det nordligste Norge, spesielt Narvik hadde Trøndelag en viktig strategisk plassering i disse planene.

Artikler (6) Vis nyeste Vis alle

Andre Verdenskrig - sammendrag

De første steg mot verdenskrig tas når Tyskland trosser Versailles-traktaten og begynner å ruste opp, dette skjer ved Hitlers maktovertagelse i 1933.

Trøndelags strategiske betydning 1939-40

Norge var en nøytral stat i 1940, selv om båndene lå til Storbritannia. Forsvaret var sterkt svekket i løpet av 1930-årene og Norge var ikke forberedt på det som skulle komme.

Trøndelags strategiske betydning 1940-45

Trøndelag utgjorde et knutepunkt mellom kommunikasjonslinjene fra Nord- og Sør-Norge, både landveien og sjøveien. Meråkerbanen østover mot Sverige var en del av dette nettet. Flyplassen på Værnes var også viktig i den strategiske planene, særlig i starten av krigen.

Trondheim og Dora-anleggene

Et krigsminne mot verden

Andre verdenskrig i Trøndelag sett i perspektiv

I en regionhistorie vil en alltid kretse om spørsmål som berettigelsen av å beskrive nasjonale fenomen i et regionalt perspektiv. Så også med krigen 1940–45. Annen verdenskrig var selvsagt ikke trøndersk. Begivenheter som fant sted i Trøndelag, var styrt og bestemt av handlinger og årsaker utenfra, dels på en nasjonal arena, men først og fremst på en europeisk og global.

Trøndelag i krigstid 1940-45

Natten til 9. april 1940 våknet den 22-årige kontoristen Egil Ellingsen av flydur over det store huset der han bodde, i Lerkendalsveien i Trondheim: «Jeg sto da opp klokken fem om morgenen, og så da et fly tett over med hakekors på vingene,» fortalte han senere. «Jeg skulle på kontoret til klokken halv ni, og da lå tyskere på annethvert gatehjørne og sikta på folk. Vi hadde også sett noen krigsskip på havna og skjønte at vi var okkupert.»

Kilder(21)