Terror og forfølgelse

Henry Rinnan var blandt nazistenes mest hensynsløse hjelpere under krigen. Banden hans rullet opp flere motstandsgrupper, de uheldige motstandsfolkene ble ofte torturert på det verste. Falstad fangeleir var en av de viktigste fangeleirene for tyskerne under krigen. Her satt mange nordmenn men også mennesker av andre nasjonaliteter. Spesielt jøder og russere ble grusomt behandlet på Falstad. Den 6.oktober 1942 startet ett av de mørkeste kapitlene under krigen i Trøndelag, unntakstilstanden ble innledet og uskyldige sivile ble arrestert og sendt til Falstad hvor de ble henrettet. Samtidig med unntakstilstanden startet arrestasjonen av jødene.

Artikler (8) Vis nyeste Vis alle

Terror

Vanlige tyske soldater opptrådte svært disiplinert i Norge. Nordmenn skulle behandles som ”venner” og vinnes for Tyskland og nazismen. Men etter det tyske angrepet på Sovjetsamveldet sommeren 1941 ble denne politikken lagt om: nå gjaldt det å skremme nordmennene til lydighet mot okkupasjonsmakten ved hjelp av terror.

Falstad Fangeleir

Under krigen ble Falstad brukt som fangeleir av tyskerne. Anslagsvis 6000 fanger var innom leiren i løpet av okkupasjonen.

Henry Rinnan

I Trøndelag hadde tyskerne den største organiserte gruppe av norske medhjelpere. Den var kjent under navnet "Sonderabteilung Lola" og ble ledet av Henry Rinnan. Gruppen var svært effektiv og hadde grusomme resultater.

Tyskerne svekkes - trøndersk motstand styrkes

Internasjonalt sto krigen foran et vendepunkt vinteren 1942-43, med de store tyske nederlagene ved El Alamein i Nord-Afrika, og ved Stalingrad i Russland. Fra 1943 var tyskerne for første gang på defensiven i verdenskrigen.

Falstad skolehjem

Falstad i Levanger kommune er nok mest kjent som fangeleir under 2. verdenskrig. Det som kanskje ikke er så kjent er at Falstad var skolehjem for gutter med atferdsvansker helt fra 1895 og fram til krigen. Fra 50-tallet var det igjen skolehjem her. Skolehjemmet hadde flere navn i etterkrigstiden, blant annet Ekne barneskole for evneveike.

Unntakstilstanden 1942

Den 5. oktober ruller et tog nordover fra Oslo til Trondheim. Om bord er Reichskommissar Josef Terboven, øverste sivile myndighet i Norge under krigen. Dette skal bli starten på et av de mørkeste kapitler under krigen.

Nasjonal Samling og unntakstilstanden

Under unntakstilstanden fikk Nasjonal Samlings fylkesfører Henrik Rogstad utvidede fullmakter over den sivile administrasjonen i distriktet, dette skulle få store følger.

Rasepolitikk og eutanasiprogrammet

Eutanasiprogrammet var en kampanje som førte til massedrap på om lag 200 000 funksjonshemmede i Tyskland årene 1939-1945. Hundrevis av leger, nevrologer, psykiatere og sykepleiere sluttet seg til programmet.

Kilder(73)