Demokratisering

I årene før Norges Grunnlov i 1814 og fram mot unionsoppløsningen i 1905 samlet Norge seg til å bli en nasjon med sterke demokratiske prinsipper. Noe av dette skal vi forsøke å belyse i dette temaet. Vi ser også på hvordan politisk deltagelse fikk innvirkning på fagforeninger og kvinners stemmerett i 1913.