Døve og blinde

Noen er født døve eller blinde, andre blir det etter sykdom eller skader. Hvilke konsekvenser det får for den det gjelder er vanskelig å forestille seg. Det vi vet er at det i dag finnes etablerte interesseorganisasjoner som skal fungere som støtte for dem det gjelder og de pårørende. Det er også en større bevissthet i befolkningen og blant styresmaktene om at det må tilrettelegges for mange typer handikap, og at handikap ikke skal ekskludere de rammede fra samfunnslivet. Frem til for 100 år siden var det annerledes; døve og blinde ble gjemt bort og de hadde ikke muligheten til å gå på skole eller ta seg et yrke. De var avhengige av å leve på familiens nåde. Noen av Norges første døve- og blindeskoler ble etablert i Trøndelag, som et uttrykk for en endring i synet på handikappede.

Artikler (6) Vis nyeste Vis alle

Abnormskoleloven

Abnormskoleloven kom i 1881 og medførte at det ble undervisningsplikt for døve, blinde og åndssvake barn. Abnormskolen hadde til hensikt å sikre de funksjonshemmede barna undervisning etter folkeskolens mål. Undervisningen skulle tilpasses funksjonshemmingen.

Hørselshemming før og nå

I Norge regner vi med at 10% av befolkningen er hørselshemmet. De fleste av oss får dårligere hørsel når vi blir eldre, men hos noen er hørselshemmingen medfødt. 160.000 nordmenn bruker høreapparat, de fleste av disse er eldre. 0,1% av befolkningen regnes som døve, dvs at de har ingen eller veldig liten hørselsrest.

Blinde

På 1800-tallet hadde de som var blinde det svært vanskelig. De fleste blinde ble gjemt bort for offentligheten, og de var avhengige av å bli forsørget av familien. Men utover på 1800-tallet økte bevisstheten og ønsket om selvstendighet, godt hjulpet av opprettelsen av spesialskoler både i Kristiania og nordenfjells.

Norsk Døvemuseum åpnet

Lørdag 28. mars 2009 åpnet Norsk Døvemuseum i Trondheim. Døvemuseet er et nasjonalt museum for hørselshemmedes kultur og historie.

Skole for døve

Utover på 1700-tallet – i opplysningstida – endres synet på hva et menneske er og hva som skal være menneskets rettigheter. Flere lærde filosofer begynner å interessere seg for døve, og man oppdager at døve kan lære å kommunisere ved hjelp av forskjellige tegn.

Opprettelsen av blindeskolen i Trondheim

Den første blindeskolen nordenfjells var blindeskolen på Gløshaugen som startet med undervisning i januar 1886. Da hadde det vært blindeskole i Kristiania siden 1861, og på kontinentet hadde ble den første blindeskolen åpnet i Paris i 1784.

Kilder(6)