Hygiene

Dette undertemaet tar for seg både den private og den offentlige siden av hygiene. Hygiene handler ikke bare om renslighet av kropp og hus, men har også en videre betydning. Dette gjelder blant annet renhold av bygninger og offentlige steder, renovasjon og kontroll av matvarer og spisesteder. I tillegg skal vi være oppmerksomme på tankene rundt ideen om sosialhygiene og arvehygiene. Tanker som var spesielt gjeldende på slutten av 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet.

Artikler (6) Vis nyeste Vis alle

Personlig hygiene

Personlig hygiene er vask av hus, klær og kropp, renslighet i forhold til matlaging, dogåing og smittefare.

Offentlig hygiene

Offentlig hygiene dreier seg om vannforsyning, renovasjon og renhold av offentlige steder og bygninger. Når mange mennesker er samlet på en liten plass, blir de sanitære forholdene viktige.

Nattmannen

Nattmannen, eller rakkeren som han også ble kalt, var renovasjonsarbeider og skarpretterens hjelper. For dette arbeidet fikk han lønn og fri bolig av byen, samt noe privat betaling.

Folkebad

Det ble bygd folkebad rundt omkring for å unngå at folk ble syke av urenslighet. Slik ble etter hvert den kroppslige hygienen noe som det offentlige var opptatt av.

Sosialhygiene og arvehygiene

Debatten om arvehygiene var heftig allerede fra 1800-tallet, og var sentral i forhold til befolkningsutvikling. Fra tidlig på 1900-tallet var arvehygiene etablert som egen vitenskap. Begreper som mindreverdig, gode eller dårlige raseegenskaper var integrert i den offentlige debatten, i opplysningslitteraturen, i faglitteraturen og i offentlige dokumenter.

Utvikling av sanitærforhold i hjemmet

Eit område der utviklinga i landsdelen på mange måtar gjekk parallelt med verda utanfor, men der ein likevel kan sjå klare regionale særdrag, er bustadbygginga.

Kilder(33)