Mot informasjonssamfunnet

I dagens informasjonssamfunn er selve skapingen og distribueringen av informasjon viktig både økonomisk og kulturelt. Verden blir mindre og de nasjonale tollgrenser får mindre betydning som en følge av den nye teknologiske utviklingen. I tidligere tider gikk informasjonsflyten sent, og posten ble transportert til fots, med hest eller med båt. Men på 1800-tallet skjedde en revolusjon i informasjonsutvekslingen, først fikk man telegrafen før telefonen kom noen tiår senere. I dette undertemaet vil vi forsøke å belyse noen av disse prosessene.