Napoleonskrigene

Napoleonskrigene er en felles betegnelse på de krigene som ble utkjempet mellom Frankrike og ulike allianser av europeiske stormakter i perioden 1799 – 1815. Disse var igjen en fortsettelse av revolusjonskrigene på slutten av 1700-tallet. Danmark-Norge ble trukket inn i krigene på Frankrikes side fra 1807, med England og Sverige som hovedfiender.

Artikler (5) Vis nyeste Vis alle

Utbruddet av krigen

Det var en stor ulykke for Danmark-Norge å bli kastet inn i Napoleonskrigene i 1807. Tvillingriket kom med som en følge av stormaktspillet mellom Frankrike og England, som hadde vært i krig med hverandre siden 1803.

Kaperfart - lovlig sjørøveri!

Den engelske blokaden satte en stopper for handelen med utlandet. Men den åpnet også for en ny næringsvei; kaperfarten som ble viktig under Napoleonskrigene. Dette var en form for lovlig sjørøveri, iscenesatt av myndighetene.

Lisensfarten

Fra august 1809 forbød Fredrik 6. kaperfart. Dermed åpnet det seg nye muligheter, når det gjaldt handel med varer og tjenester. I Europa raste krigen, og det var behov for varer og tjenester.

Konsekvenser av blokaden og fastlandssperringen

Krigen med England førte til store innhugg i norsk import og eksport de første krigsårene. Særlig gikk det ut over innførselen av korn fra Danmark, og forsyningen av Norge ble det kritiske punktet under krigen.

Dalmo-Jakob sin beretning

Dalmo-Jakob var i krigsåra rundt 1810 (Napoleonskrigene) utkommandert som soldat i Trondheimsfjorden.

Kilder(18)