Sørsamer

Tradisjonelt holder sørsamene til i området fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør. Fra 1500- 1600-tallet startet samene med tamreindrift. Samene ble utsatt for en massiv fornorskingspolitikk fra 1800-tallet og til langt inn på 1900-tallet. Den sørsamiske befolkningen har på grunn av spredt bosetning vært veldig sårbar for denne politikken og ettervirkningen av den. I dag opplever man at det sørsamiske språket nesten er borte i mange områder, og det er en stor utfordring å ta vare på språk og kultur slik at det blir en del av folks hverdag. Mange sørsamiske familier er i stor grad på en eller annen måte knyttet til reindriften. Reindriftsnæringen er derfor en viktig identitetsfaktor for sørsamene og har vært og er en av forutsetningene for opprettholdelse av sørsamisk språk og kultur.