Den store nordiske krig

Den store nordiske krig varte fra 1700 til 1721 og ble utkjempet mellom Danmark/Norge, Sachsen/Polen, Russland, Preussen og Hannover på den ene siden og Sverige under kong Karl 12 på den andre siden. Trøndelag ble trukket direkte inn i konflikten fra 1718 og lokalbefolkningen led under det svenske felttoget.

Artikler (5) Vis nyeste Vis alle

Krigens start og Trøndelags inntreden

Den store nordiske krig var egentlig en krig mellom Russland og Sverige om hegemoniet i Østersjøen. Krigen gjorde slutt på Sveriges stormaktsambisjoner, men det var først etter en tyveårig krigsperiode.

General Armfeldts felttog i Trøndelag

Den svenske general Armfeldt hadde ordre fra Karl 12. om å erobre Trondheim. Troppene var samlet tidlig på våren 1718 ved Duved skanse i Jämtland. Planen var et raskt erobringstokt i løpet av noen sommermåneder.

Krigens redsler

Beleiringen av Trondheim høsten 1718 var vanskelig for begge parter i konflikten. Det var matmangel og sykdommer for de svenske soldatene utenfor byen, og det samme for bybefolkningen.

Armfeldt over Tydalsfjellene

General Armfeldt valgte å ta raskeste vei tilbake til Sverige da nyheten om Karl 12. kom. Det skulle få et tragisk utfall for hæren som måtte gå midtvinters over fjellet.

Armfeldts armé og dens utrustning, bevæpning og proviant

Man antar at arméen ved avmarsj besto av 10 073 mennesker, 6721 hester og 2500 slaktedyr. Den 1. november 1718 hadde man til sammenligning i Trondheim 8174 mann.

Kilder(21)