Fra Fabriken ved Nidelven til TMV

Hører til Produksjonsbyen

En vandring gjennom byens industrihistorie - Veiledning til læreren

Trondheim ble aldri noen stor industriby. Enkelte industrigrener, ikke minst verkstedindustrien, var likevel til tider så omfattende at det i seg selv er en grunn til å se nærmere på den. Dessuten gir den et meget godt inntak både til å se nærmere på spørsmålet om hva industriproduksjon egentlig er, og til hvordan livet var for dem som var knyttet til denne virksomheten.

En måte å angripe spørsmålet om det industrielle Trondheim på, er å ta utgangspunkt i de to bedriftene Fabriken ved Nidelven og Trondhjems Mekaniske Verksted. Fabriken ved Nidelven fra 1843 var en av landets første verkstedbedrifter. Den ble ført videre i TMV, som ble nedlagt i 1983. Innenfor dette tidsspennet ligger en stor del av det vi kan kalle det industrielle Trondheim.

Konkret kan gjennomgangen knyttes til en vandrerute fra Øvre Bakklandet til Nedre Elvehavn. Startsted for vandringen kan være støpejernsplata på veggen mot gata på den gamle fabrikkbygningen som rundt 1990 ble ombygd til boliger. Deretter fortsetter turen langs Øvre og Nedre Bakklandet, der det godt kan legges inn stoffbåde om livet i den gamle forstaden og om diskusjonenen om området skulle saneres eller bevares. I et mer omfattende opplegg bør det legges inn en stopp på Gamle bybru for å finne ut mer om hva en ser derfra. En liten stopp ved Bakke kirke for å se på graven til engelskmannen som bygde opp Fabrikken ved Nidelven kan være et tankevekkende innslag. Turen avsluttes på Nedre Elvehavn, der det vil være valgfritt hvor grundig en skal gå inn i enkeltheter rundt de enkelte bygningene og arbeidsoperasjonene som foregikk der.


Materialet nedenfor kan brukes på flere måter:

- Det kan brukes som bakgrunnsmateriale for en lærer som selv vil ta med klassen på en liten ekskursjon

- Det kan brukes som studiemateriell i klassen før eller etter ekskursjonen

- Det kan kombineres med annet materiale både om produksjonslivet og om det sosiale livet i byen til større, integrerte undervisningsopplegg

- Det kan brukes sammen med stoffet om Fabrikken ved Nidelven, der en blant annet vil finne en rekke kilder fra virksomhetens første år.

For dem som ønsker å gå særlig grundig inn i stoffet, er undervisningsheftet, Fabrikken som viste veien av Jan Breida og Helge Halvorsen å anbefale. En stor del av stoffet nedenfor er hentet derfra.